Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student nothing special17/Unknown Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 20 Deviations 1,448 Comments 17,155 Pageviews
×

Newest Deviations

Building pngs by Doriimer Building pngs :icondoriimer:Doriimer 53 11 18 FLOWERS TEXTURES by Doriimer 18 FLOWERS TEXTURES :icondoriimer:Doriimer 147 32 texture pack 04 - 17 bokeh textures by Doriimer texture pack 04 - 17 bokeh textures :icondoriimer:Doriimer 221 29 texture pack 03 by Doriimer texture pack 03 :icondoriimer:Doriimer 561 93 my thoughts need a curfew by Doriimer my thoughts need a curfew :icondoriimer:Doriimer 37 2 410 by Doriimer 410 :icondoriimer:Doriimer 38 9 539 by Doriimer 539 :icondoriimer:Doriimer 59 18 613 by Doriimer 613 :icondoriimer:Doriimer 20 5 104 by Doriimer 104 :icondoriimer:Doriimer 40 3 334 by Doriimer 334 :icondoriimer:Doriimer 43 12 BAN practice by Doriimer BAN practice :icondoriimer:Doriimer 23 7 everything looks blue by Doriimer everything looks blue :icondoriimer:Doriimer 18 6 rd Textures pack by Doriimer rd Textures pack :icondoriimer:Doriimer 302 44 Re Plus A Fall And Rebirth by Doriimer Re Plus A Fall And Rebirth :icondoriimer:Doriimer 25 4 Flower Crowns Pngs by Doriimer Flower Crowns Pngs :icondoriimer:Doriimer 224 16 Cherry Blossom PSD Coloring by Doriimer Cherry Blossom PSD Coloring :icondoriimer:Doriimer 194 50

deviantID

Doriimer's Profile Picture
Doriimer
nothing special
Artist | Student | Design & Interfaces
a HL girl
:)))))x
Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconhyolee112:
hyolee112 Featured By Owner Jun 23, 2017  Student
Art cậu chất quá ;-;
Reply
:icondoriimer:
Doriimer Featured By Owner Edited Jun 24, 2017  Student Interface Designer
cảm ơn thím đã khennnnn :v 
Reply
:iconhyolee112:
hyolee112 Featured By Owner Jun 24, 2017  Student
Đứng trc thím tui cảm thấy bản thân mình thật bé nhỏ ;-;
Reply
:icondoriimer:
Doriimer Featured By Owner Jun 24, 2017  Student Interface Designer
gì mà bé nhỏ vậy thím, art của thím đẹp gấp mấy lần tui :heart:
thím khen thật lòng thì tui nhận
chứ tui thì tui thấy nó kinh khủng vl :v
tính vào gallery xóa bớt vài cái xấu xấu, xong cái nhận ra muốn xóa cả gallery =)))))))
Reply
(1 Reply)
:icon951129:
951129 Featured By Owner Feb 19, 2017
Art đẹp quá ạ, xin phép được làm quen
Reply
:icondoriimer:
Doriimer Featured By Owner Jun 24, 2017  Student Interface Designer
:v
Reply
:icon951129:
951129 Featured By Owner Jun 24, 2017
:v
Reply
:icondoriimer:
Doriimer Featured By Owner Jun 24, 2017  Student Interface Designer
mình xin lỗi nha :'( giờ mới trả lời đc :)) do you still want to be friends?
Reply
(1 Reply)
:iconexotic-shinniee:
EXOtic-Shinniee Featured By Owner Dec 14, 2016  Student Interface Designer
Babe 
Reply
:icondoriimer:
Doriimer Featured By Owner Dec 15, 2016  Student Interface Designer
Big Fool Emoji-12 (Pervy Flirt) [V2] Big Fool Emoji-12 (Pervy Flirt) [V2] Big Fool Emoji-12 (Pervy Flirt) [V2] Big Fool Emoji-12 (Pervy Flirt) [V2] 
Reply
Add a Comment: